člen Českého hnutí speciálních olympiád


Tréninky

Pravidelné tréninky jsou v úterý 16:00 - 17:00
v plaveckém bazénu v Tyršově domě.

 

SK Plaváček SPMP Praha - západ sdružuje sportovce s mentálním postižením - plavce.

Máte chuť a zájem připojit se?

Přijímáme do našeho klubu nové sportovce s mentálním postižením. 


Podmínkou je registrace ve sportovním klubu na speciální olympiádu
- registrovat se můžete v našem klubu.
Sportovec se záchvatovým onemocněním musí mít s sebou do bazénu doprovod dospělé osoby.

 

 

Chcete se stát členy klubu?

Přihlásit se můžete u  vedoucí klubu, Hanky Okálové:
mail:  H.Okalova@seznam.cz
telefon: +420 733 711 983