člen Českého hnutí speciálních olympiád


Publikační činnost

V roce 2006 vydalo SPMP Praha 5 (dnes SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ) za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR publikaci CESTY K VÍTĚZSTVÍ, která poskytuje informace pro všechny lidi pečující o osoby s mentálním postižením. Publikace je zaměřena na sportovní hnutí pro tyto osoby.

Autoři: Klementina Daňková, Zuzana Manová, Eva Frančeová, Ivana Hutařová, Zuzana Bláhová
Fotografie: Michal Daněk a z rodinného archivu
Formát: A5
Rozsah: 96 stran
Knihu lze objednat u SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ>>