člen Českého hnutí speciálních olympiád


Informace o nás

Sportovní klub PLAVÁČEK SPMP Praha - západ vznikl registrací v Českém hnutí speciálních olympiád (ČHSO) v roce 2011. Svojí činností navázal na aktivity, které realizovali již několik let milovníci plavání a dalších sportů pro hendikepované sportovce před jeho registrací. Pod hlavičkou SK PLAVÁČEK SPMP Praha - západ proto účast sportovců na sportovních soutěžích začíná v roce 2011. SK Plaváček SPMP Praha - západ je organizační jednotkou SPMP ČR pobočného spolku Praha - západ.

 

 

SK PLAVÁČEK SPMP PRAHA - ZÁPAD

vedoucí klubu: Hana Okálová
kontaktní adresa: H.Okalova@seznam.cz

telefon: +420 733711983
web: www.skplavacek.cz

 

   
 

Klub je organizační jednotkou
SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ

kontaktní poštovní adresa: Kodymova 2525/2, 158 00 Praha 5
předsedkyně pobočného spolku: Eva Frančeová
místopředsedkyně: Renata Kalcovská, Hana Okálová
email: spmppraha-zapad@email.cz
telefon: 604 908 837
web: www.spmppraha-zapad.cz

   
 

SK PLAVÁČEK SPMP PRAHA

je členem

Českého hnutí speciálních olympiád

web: www.specialolympics.cz

 


Proč úprava názvu na

Sportovní klub PLAVÁČEK SPMP Praha - západ

Výňatek z Organizačního a jednacího řádu SPMP ČR o názvech sportovních a zájmových klubů. Nevyhovění těmto podmínkám, znamená porušování schválených Stanov SPMP ČR.

5. ZÁJMOVÁ USKUPENÍ

5.1 V rámci pobočného spolku se mohou formovat rozličná zájmová uskupení, např. sportovní kluby, umělecké skupiny, skupiny sebeobhájců atd. Vznik těchto zájmových uskupení schvaluje členská schůze pobočného spolku. Zájmová uskupení mají právo mít svého zástupce ve výboru pobočného spolku.

5.2 Zájmová uskupení mohou vykonávat své aktivity pod vlastním názvem, s jasným označením příslušnosti ke konkrétnímu pobočnému spolku.

5.3 Zájmová uskupení nemají vlastní právní osobnost; za jejich činnost a hospodaření odpovídá příslušný pobočný spolek.


Sportovní klub PLAVÁČEK SPMP Praha - západ
nadále používá své logo vytvořené v roce 2011.


INFORMACE o sportovním klubu poskytne osobně také předsedkyně  
SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ

při KONZULTAČNÍCH HODINÁCH v Karlíně

Čas: od 9.30 do 10.30 hodin
Místo: Karlínské nám. 58/12, 3. patro, Praha 8 – Karlín (mapa dole)

Doprava: stanice tramvaje Karlínské náměstí

Pro setkávání, vyplnění přihlášek do pobočného spolku nebo sportovního klubu, můžete zde zaplatit členské příspěvky, přihlásit se na akce. Pro konzultace máme k dispozici kancelář v Karlíně, kde má sídlo republikový orgán SPMP ČR a kde také máme k dispozici Poradenské centrum. Kancelář máme pronajatou společně s pobočným spolkem Praha - jih, vždy ve čtvrtek, jednou za čtrnáct dní. V případě potřeby si můžete sjednat osobní schůzku telefonicky u každé předsedkyně spolku mimo uvedené hodiny. Telefon: 604 908 837

Datum:
12. ledna 2017, 26. ledna 2017

9. února 2017, 23. února 2017
9. března 2017, 23. března 2017
6. dubna 2017, 20. dubna 2017
4. května 2017, 18. května 2017
15. června 2017

Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku Praha - západ