člen Českého hnutí speciálních olympiád


Informace o nás

Sportovní klub PLAVÁČEK SPMP Praha - západ vznikl registrací v Českém hnutí speciálních olympiád (ČHSO) v roce 2011. Svojí činností navázal na aktivity, které realizovali již několik let milovníci plavání a dalších sportů pro hendikepované sportovce před jeho registrací. Pod hlavičkou SK PLAVÁČEK SPMP Praha - západ proto účast sportovců na sportovních soutěžích začíná v roce 2011. SK Plaváček SPMP Praha - západ je organizační jednotkou SPMP ČR pobočného spolku Praha - západ.

 

 

SK PLAVÁČEK SPMP PRAHA - ZÁPAD

vedoucí klubu: Hana Okálová
kontaktní adresa: H.Okalova@seznam.cz

telefon: +420 733711983
web: www.skplavacek.cz

 

   
 

Klub je organizační jednotkou
SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ

kontaktní poštovní adresa: Kodymova 2525/2, 158 00 Praha 5
předsedkyně pobočného spolku: Eva Frančeová
místopředsedkyně: Renata Kalcovská, Hana Okálová
email: spmppraha-zapad@email.cz
telefon: 604 908 837
web: www.spmppraha-zapad.cz

   
 

SK PLAVÁČEK SPMP PRAHA - ZÁPAD

je členem

Českého hnutí speciálních olympiád

web: www.specialolympics.cz

 


Proč úprava názvu na

Sportovní klub PLAVÁČEK SPMP Praha - západ

Výňatek z Organizačního a jednacího řádu SPMP ČR o názvech sportovních a zájmových klubů. Nevyhovění těmto podmínkám, znamená porušování schválených Stanov SPMP ČR.

5. ZÁJMOVÁ USKUPENÍ

5.1 V rámci pobočného spolku se mohou formovat rozličná zájmová uskupení, např. sportovní kluby, umělecké skupiny, skupiny sebeobhájců atd. Vznik těchto zájmových uskupení schvaluje členská schůze pobočného spolku. Zájmová uskupení mají právo mít svého zástupce ve výboru pobočného spolku.

5.2 Zájmová uskupení mohou vykonávat své aktivity pod vlastním názvem, s jasným označením příslušnosti ke konkrétnímu pobočnému spolku.

5.3 Zájmová uskupení nemají vlastní právní osobnost; za jejich činnost a hospodaření odpovídá příslušný pobočný spolek.


Sportovní klub PLAVÁČEK SPMP Praha - západ
nadále používá své logo vytvořené v roce 2011.