člen Českého hnutí speciálních olympiád


Ostrava 9.4.2011

Plavecké závody
místo: plavecký bazén Saréza, Ostrava 1
organizátor: SPMP OO Ostrava

účast: 10 závodníků ze sportovních klubů PLAVÁČEK, PLAVCI, SLAVOJ
výsledky: listina 1, listina 2, listina 3

ALBUM


V letošním roce reprezentovalo SPMP Praha 10 závodníků ze sportovních klubů PLAVÁČEK, PLAVCI, SLAVOJ na závodech v Ostravě, kde získali 2 první, 4 druhé a 6 třetích míst. Výpravu sportovců doprovodilo 5 rodičů a jeden asistent. Při čtyř hodinové jízdě vlakem jsme chodili po skupinkách navštěvovat našeho kamaráda Zdeňka Jahodu (museli jsme projít 7 vagon), kde všichni dostali sladkou odměnu od jeho maminky. Měli jsme velice pěkný výlet s výbornou organizací závodu. Za vynikající sportovní chování reprezentaci sportovních klubů SPMP Praha a pomoc všem moc děkuji. 
Hanka Okálová, vedoucí SK Plaváček SPMP Praha
 

Z vlastní tvorby Marka Švihovce:
SK PLAVÁČEK SPMP PRAHA V OSTRAVĚ...........
 
OBSAH TÉMAT:

I.ČLÁNEK
II.POEZIE NA DANÉ TÉMA

I.ČLÁNEK:

Dne 8.4-9.4.2011 se opět vydal sportovní tým plavců do Ostravy,kde dne 9.Dubna se konal plavecký závod v disciplínách 25 m (VZ -volný způsob) a 50 m prsa ženy a muži i v této rozplavbě mohl si plavec zvolit volný způsob stylu v plavání.....
Panovala zde jako obvykle příjemná ač napínající atmosféra, neboď plavce čekal nelehký plavecký úkol zaplavat na jeden zátah celý bazén. Tím podle nejlepšího časů, se umístil a byl zařazen do čekatelů o první tři místa, dalo to pěknou fušku dokonce i mně, s překvapením jsem se dostal na druhou nejlepší pozici ve 25 m (VZ) a ještě jsem se úmístil na 3.místě -)
V 50 m (VZ) zvolil jsem si pro obě disciplíny kraula jako volný způsob plavby. Každý se umístil tak, podle toho jaký měl nejlepší čas.
 
DEN 8.DUBNA
Den před závody, tedy dne 8.dubna, kdy jsme se společně sešli u pokladen Hlavního nádraží Praha. Odkuď nás čekala velice dlouhá cesta až do Ostravy, kde jsme vystoupili na Hlavním nádraží Ostrava, odkuď jsme se posléze společně vydali najít ubytovnu, kde nás čekalo příjemné ubytování do druhého dne. Ještě ten den večer nás čekalo slavnostní přivítání na zahajovacím setkání všech handicepovaných sportovců v kulturním domě v Ostravě, kde byla možnost získat věcnou cenu v tombole, kde skoro každý získal určitou cenu, také se tu hlavně tancovalo na různou populární hudbu, naší hudební scény. Jedlíci zde si mohli zakoupit v místním bufetu -) např. obložené chlebíčky, sladkosti a párek s hořčicí a chlebem,tento večer neměl žádnou chybu.Konala se zde dokonce přehlídka překrásných tanců, kteří pro nás pilně celé dopoledne pilně připravovali tanečníci a tanečnice, bylo na ně s úžasem pohledět.
Když zábava skončila, odebrali jsme se opět na svojí ubytovnu, každý z nás padl do postele jak špalek, aby se vyspal na druhý den, neboť nás čekaly plavecké závody, kde každý musel předvíc ze všech svých možných sil přeplavat celý bazén na co nejlepší čas, podle se později umístil podle nejlepších časů na stupínek vítězů.

DEN 9.DUBNA
Hned po snídani jsme se odebrali společně na plavecké závody, do Sokolské ulici, kde se nacházel sportovní areál, ale co hlavně plavecký bazén SARÉZA. Slavnostní zahájení se ujmula paní Obralová a popřála hodně sil a úspěchu -) při zdolání plaveckých disciplín. Zahájení začalo v 9:00 hod. a samotné závody byly ukončeny ve 12:00 hod.Hned po závodech jsme se převlékli zpět do svých oblečení a vyrazili jsme na společný oběd, kde si každý dal dle své chuti...
Po obědě jsme se společně vydali zpět na Hlavní nádraží v Ostravě, kde jsme čekali na svůj přijíždějicí vlak, který nás dovezl zpět do Prahy na Hlavní nádraží. Při cestě tam i zpět ve vlaku panovala příjemná nálada. Povídali jsme si společně o různých věcech.
 
-THE END-
 
 
 
Chtěl bych nejen za sebe, ale i sdružení SPMP a KLUBU SPORTOVCŮ PLAVÁČEK moc poděkovat, že pro nás každý rok s láskou a dobrou vůlí nás podporovat v našich zájmech a dovednostech, ukázat co v nás vlastně je.

Také moc děkujeme všem organizátorům z plaveckého stadiónu SARÉZA v Ostravě, především paní Obralové, která nás vstřícně přijala mezi sebe a umožnila nám se zúčastnit jejich Plaveckých závodů.
 
Proto všem mecenášům a sponzorům mnohokrát děkujeme

Především moc děkujeme paní Hance Okálové, která je naší bezvadnou trenérkou, ale i členkou SPMP - PLAVCI.
 
Za klub sportovců SK PLAVÁČEK SMPM Praha,
                                                                                                            autor článku Marek Švihovec
v Praze dne 24.dubna roku 2011
 
 
II.BONUS

Báseň PLAVÁČEK V OSTRAVĚ.
TEXT BÁSNĚ SLOŽIL MAREK ŠVIHOVEC

JEDNOHO DNE JSME SE 
DO OSTRAVY VYPRAVILI,
ABY JSME SE 
PLAVECKÝCH ZÁVODŮ
ZÚČASTNILI.

PROTO JSME SI VŠICHNI POSPÍŠILI,
ABY JSME TAM DO VEČERA
JEŠTĚ BYLI.
NIKDO Z NÁS NEMĚL VŮBEC ZDÁNÍ,
ŽE NÁS ČEKÁ OPĚT SLAVNOSTNÍ
PŘIVÍTÁNÍ.

ŽELEZNIČNÍ EXPRES RYCHLÝ BYL,
V ČAS NÁS DO OSTRAVY DOPRAVIL.
ZAPADLI JSME DO DAVU,
NA SPOLEČENSKOU ZÁBAVU.
NA TANEČNÍ PARKET 
SE HRNOU LIDÍ DAVY,
JSOU JIM VIDĚT POUZE HLAVY.

V RYTMU TANCE 
JSME VŠECKY BYLI,
NA PARKETU,
JSME ZKOTAČILI.
  
TOČILI JSME SE
V TANCI DO KOLA,
KDE NÁS POSLÉZE
ČEKALA BOHATÁ,
TO TOMBOLA.

DRUHÝ DEN
JSME V NASAZENÍ
VŠECKY BYLI,
 NEBOĎ JSME
 ZE VŠECH SVÝCH SIL
 V BAZÉNU ZÁVODILI.

 Z NAŠEHO TÝMU
 KAŽDÝ PLAVEC,
 TU JEN BYL,
 JEN TEN 
 KDO PLAVAL NEJRYCHLEJ,
 SE NA STUPÍNEK
 VÍTĚZŮ DOSTAVIL.

 PORAŽENÝCH PLAVCŮ
 TU TAKÉ BYLO,
 ÚTĚCHY SE JIM DOSTAVILO.
 TO ŽE NENÍ ZROVNA VÍTĚZ
 NÝBRŽ PORAŽENÝ
 ŽÁDNÁ HAMBA TO
 PRÝ NENÍ.
 ŽE MOŽNÁ 
 PŘÍŠTÍ ROČNÍK USPĚJE,
 TOHO NA SRDÍČKU ZAHŘEJE.

 MY JSME BORCI
 Z PLAVÁČKU,
 NÁS MÁ 
 PANÍ 
 OKÁLOVÁ 
 NA HÁČKU......
 
   
  Autor fotografií z Ostravy Michal Daněk.